گرانول لاکتودین

فروش مستقیم گرانول لاکتودین

گرانول لاکتودین یکی از مکمل های مناسب در دوره شیردهی به نوزاد برای مادران قابل مصرف می باشد. گرانول لاکتودین یکی از گرانول های تولید شده شرکتهای دارویی داخل ایران است که به منظورافزایش شیردهی استفاده شده و دارای تقویت کننده های کلسیم و فسفرو اسانس های طبیعی رازیانه و زیره است که علاوه برخواص […]

بیشتر بخوانید