گرانول 46%

فروش اوره گرانول

فروش اوره گرانول ترکمنی 46%

فروش گرانول اوره ترکمنی 46% در بسته های 50 کیلویی قیر اندود در مرز لطف آباد مقدور است . گرانول اوره بیشتر از 90% به عنوان کود های شمیایی مناسب برای کشاورزی مورد استفاده بوده اوره زمانی که در خاک هیدرولیز میگرددبه دی اکسید کربن و آمونیاک تبدیل می شود امونیاک توسط باکتری های موجود […]

بیشتر بخوانید